ponedjeljak, 18. travnja 2011.

Nova kateterizacija

Obavljena je nova kateterizacija na Rebru ujedno priprema za 4. operaciju. Stanje stabilno.

četvrtak, 14. travnja 2011.

Za ljubav je dovoljno i pola srca...

Plakat ponosa na zidu ponosa.. KBC Zagreb - Rebro, dječja kardiologija